Choose Language
nl gb
Tours in Flores Indonesia

Algemene informatie over Flores

Flores is een van de grootste eilanden van Nusa Tenggara. Het landschap van het eiland is prachtig en gevarieerd, vulkanen domineren het beeld maar er zijn ook een aantal mooie kratermeren, savannegebieden en bergbossen te bewonderen. Ondanks al het natuurlijke schoon is Flores een van de minst bezochte eilanden van Indonesie. De christelijke missie heeft in het verleden veel succes gehad, maar liefst 85 procent van de bevolking is katholiek. De moslims wonen voornamelijk in de kustgebieden van Flores. De bevolking is onder te verdelen in vijf grote taal- en cultuurgroepen: van west naar oost zijn dat de Manggarai, de Ngada, de Ende en Liogroepen, de Sikkanezen en de Lamaholot. Ondanks het christelijke geloof zijn de waarden en gebruiken van het animistische geloof niet geheelos gelaten. Vooral in de agrarische gebieden wordt dat duidelijk door de vele rituelen die vanaf de geboorte tot de dood nog steeds een belangrijke rol spelen. Vooral in het district Ngada vlakbij Bajawa worden de traditionele gebruiken nog altijd levend gehouden. Dit blijkt ondermeer uit de rituele gevechten die nog steeds plaats vinden, de rituele dansen en de megalitische stenen waaraan nog steeds waarde wordt gehecht. Offers om de voorouders te eren of gunstig te stemmen worden echter ook nog door de onderwezen, Engelssprekende bewoners verricht.

Vervoer

Als je op Flores wilt gaan reizen ben je veelal aangewezen op de bussen en trucken die op het eiland rondrijden. Voor de trucks ben je even veel geld kwijt als voor de bussen, de trucks zijn wel een stuk minder comfortabel. Als je vanuit Flores naar de omliggende eilanden wilt reizen ben op de boot aangewezen.

Geschiedenis van Flores

Het eiland Flores dankt zijn naam aan de kapitein van een Portugese expeditie die op weg was naar de Molukken. Deze kapitein noemde het meest oostelijke schiereiland 'Cabo das Flores', Kaap der Bloemen. De Portugezen waren ook de eerste Europeanen die zich halverwegde de zestiende eeuw vestigden op het eiland. Daarvoor waren het de Makassaren en Buginezen van Zuid-Sulawesi die het grootste gedeelte van de kust van Flores in handen hadden. Voor de Buginezen behoorde het eiland tot hun handelsnetwerk in de archipel. In de vijftiende en zestiende eeuw was het grootste deel van westelijk en centraal Flores in handen van het koninkrijk Gowa in Zuid-Sulawesi en het oosten van Flores was in handen van Ternate in de Molukken. De Portugezen waren actief in de winstgevende sandalhouthandel met Timor en aangezien Flores op de route lag vestigden ze forten op Solor en Ende. In 1561 vestigen dominicaanse priesters een missiepost op Solor. Van hier uit breidden de Portugese Dominicanen hun missiegebied uit naar het oosten van Flores, in 1575 was het aantal toegenomen tot twintig missieposten. De Dominicanen hadden te kampen met aanvallen van piraten, lokale islamitische vorsten en troepen van Gowa. Desondanks slaagden ze erin velen te bekeren.

Uiteindelijk wordt het fort bij Ende in 1637 dan toch door de moslims veroverd en werden alle missieposten in Zuid-Flores verlaten. De groei van het christendom zou echter doorzetten. In de zeventiende eeuw werden de Portugezen uit Flores en de omliggende gebieden verjaagd door de V.O.C. zodat ze de handel in sappanhout en cinnamon konden monopoliseren. In de zeventiende eeuw deden Gowa en Ternate afstand van hun rechten op Flores en omliggende gebieden. Het zou echter tot 1907 duren voordat de Nederlanders Flores min of meer onder controle hadden. Rond 1850 werden ook de laatste Portugese nederzettingen door de Nederlanders overgekocht. De Nederlandse Jezuiten namen het missiewerk over en vestigden posten in Maumere en Sikka. In de jaren twintig trokken de missionarissen ook de geisoleerde bergen in het westen in. Het Portugese en Nederlandse missiewerk heeft zijn vruchten afgeworpen; in bijna elk dorp staat tegenwoordig een christelijke kerk.